Zoseo

Zoseo được bắt đầu từ âm tiết Z, trong GenZ. Và cũng có nghĩa là Yourself. Mỗi cá nhân đều là duy nhất. Hãy tự tin và hãy là chính bạn. Cuộc sống quá ngắn để phải sống cuộc sống mà không phải là chính bản thân bạn mong muốn.
Với một thương hiệu về thời trang, Horus đã định vị phân khúc, cá tính sản phẩm theo hướng trẻ trung, năng động. Và đặc biệt yếu tố chuyển động, bức phá được nhấn mạnh trong dự án này.
Date:
Client:
Zoseo brand
Category: