SBS HOUSE

SBS HOUSE – SIMPLE BUT SIGNIFICANT
Đồng hành cùng thương hiệu SBS HOUSE từ những ngày nền móng, mới thấy được câu chuyện kiến trúc xây dựng không dừng ở việc tổ hợp không gian, công năng hay vật liệu thuần túy…
… mà đó là lòng vững vàng, chỉ có lòng vững vàng mới tạo nên những công trình bền vững và mang tính biểu tượng. ?
SBS HOUSE xoay quanh câu chuyện kiến trúc đến từ sự đơn giản nhưng tinh tế, yếu tố đường, mảng và nét được đặt làm tiêu chí hàng đầu khi xây dựng thương hiệu. Yếu tố không thừa thãi, thực dụng và trải nghiệm trọn vẹn đến từ không gian làm điểm neo cho thương hiệu.
Horus xin chia sẻ một số sản phẩm thuộc bộ nhận diện thương hiệu cho SBS HOUSE. Rất vui khi đây là dự án mang lại nhiều giá trị đến cho thị trường xây dựng của Việt Nam.
Date:
Client:
SBS HOUSE
Lĩnh vực:
Architecture
Category: