Sante Hospital

Sante là sức khỏe. Bệnh viện Sante luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên trên hết. Đó chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Sante Hospital. Visual mà Horus mong muốn đưa ra đó là sự trẻ trung, năng động. Tính lan tỏa tạo giá trị niềm tin cho khách hàng.

Date:
Client:
Sante Hospital
Category: