Bentika Cafe

Bentika Cafe
Rise and grind, it’s coffee time
Là một loại cà phê đặc biệt dành cho phái nữ. Việc nhận diện cho Bentika không những thông qua các yếu tố thị giác như màu sắc, kiểu chữ, họa tiết, không gian… mà còn thông qua cách mà Bentica xuất hiện ra thị trường.
Is a special type of coffee for women. The identity of Bentika is not only through visual elements such as color, typeface, texture, space… but also through the way Bentika appears on the market.
Date:
Category: