Project Header Image
Branding

Baratheon

Client Baratheon
SERVICE FINANCE
CREATIVE FIELD LOGO, KEYVISUAL, BRANDING
Baratheon là một thương hiệu tài chính tại Đà Nẵng, Việt Nam. Cảm hứng thiết kế lấy concept mới lạ, độc đáo. Tạo điểm nhận diện cao cho các sản phẩm sau này.
error: