DỊCH VỤ THIẾT KẾ

 • Tư vấn về chân dung khách hàng
 • Tư vấn về định hướng sản phẩm
 • Tư vấn về hình mẫu thương hiệu
 • Sáng tạo câu chuyện thương hiệu
 • Đặt tên thương hiệu
 • Sáng tác slogan
 • Thiết kế logo
 • Thiết kế hoa văn chủ đạo
 • Nhận diện văn phòng
 • Nhận diện điểm bán
 • Nhận diện ngoài trời
 • Bao bì & nhãn mác sản phẩm
 • Bao bì & nhãn mác thực phẩm
 • Bao bì & nhãn mác dược phẩm
 • Bao bì & nhãn mác đồ uống
 • Thiết kế website
 • Online sales kit
 • Thiết kế bài post
 • Đồng hành cùng thương hiệu online
 • Khóa thiết kế đồ họa
 • Khóa tư duy thiết kế
 • Khóa nhận diện thương hiệu
 • Khóa motion graphics
 • Khóa blender

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ

Đối với đội ngũ sáng tạo tại Horus, cảm hứng thiết kế luôn đến từ môi trường làm việc. Do vậy, một sản phẩm tốt luôn xuất phát từ cảm xúc của người tạo dựng.